NHIỆM VỤ NGÀY

VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN THƯỞNG

MỐC CHƠITHƯỞNGTRẠNG THÁI
1,000,00011,111CHƯA ĐẠT
5,000,00055,555CHƯA ĐẠT
10,000,000111,111CHƯA ĐẠT
30,000,000333,333CHƯA ĐẠT
49,000,000555,555CHƯA ĐẠT